0:00 / ???
  1. Govinda Jaya Jaya

From the recording Govinda Jaya Jaya